Home

Zeggenschap is gelijk aan verantwoordelijkheid nemen.
Morgen ga ik even binnen lopen bij de beurs ICT-Zorg.  Bedenk me hoe snel het is gegaan, maar ook hoe ontzettend veel kansen er daar nog liggen. Maar binnen de zorg lijkt er nog altijd een angst voor de ICT. We ergeren ons aan de huisarts die op zijn schermpje kijkt, we willen volle aandacht. Maar ondertussen verwachten we eenmaal aangekomen bij de apotheek dat de man daar  beschikt over een volledig overzicht van mijn medicijnen.  Uit onderzoek blijkt dat we een groot gedeelte van de voorgeschreven medicijnen ook nog niet eens slikken. “We” eisen volledige zeggenschap over ons EPD, en de privacy vinden we O zo belangrijk. Maar als we binnen komen op een spoedeisende hulp, weten “we”  vaak niet eens te vertellen welke medicijnen we slikken. Volledige zeggenschap eisen. hoe terecht ook,  betekend ook verantwoordelijkheid nemen. 

Ervaring decentraal EPD is verademing
Ik ben geen expert op het gebied van een landelijk EPD. Maar ik ben wel een key-user en gebruiker van het EPD op ziekenhuis nivo. Een verademing, geen onleesbare handschriften, het is te allen tijde helder wie wat heeft afgesproken. De specialist heeft met 1 druk op de knop vanuit het hele ziekenhuis “zicht “op zijn patiënt. `Handen aan het bed`, roepen `we` massaal. Weg met bureaucratie, de arts moet vooral aan het bed staan. Maar de praktijk is domweg dat de arts nog steeds brieven moet nakijken, een brief naar de huisarts, naar de advocaat omdat de patiënt bijvoorbeeld een letselschade procedure start,  naar de insturend arts,  etc etc. Wat zou het een tijd schelen als al die disciplines inkijk hadden in ons dossier op een samenvatting pagina.  De specialist spaart dan kostbare tijd uit met brieven aan `beste Frits` en “beste Frits” zijn (elektronische) brievenbus stroomt niet meer vol. 
 
Beschikken over dezelfde informatie van alle betrokken is essentieel.
Een pasklare oplossing ? Die heb ik ook niet. Maar essentieel is dat de verschillende hulpverleners die betrokken zijn bij een patiënt over dezelfde informatie beschikken.  Wederom een apart pasje?  Op het brandwondencentrum vinden de opnames bijna altijd in een acute situatie plaats. U mag raden hoeveel mensen medische, een ID kaart of zorgpas bij zicht hebben,  als ze bij ons binnenkomen op de brancard?

Ben benieuwd morgen, ik laat me heel graag informeren en verassen en maak graag kennis met die Ava´s die ik tot nu toe alleen nog maar op twitter zag.