Home

Het vrije woord…het recht om je uit te spreken, je te uiten, ook als de ander het niet wil horen of zien.

Zoekend naar woorden, meelevend, rouwend-boos, vol met vragen. Waar ging het mis. Wat als je iets niet meer kunt uitleggen aan kinderen, terreur tegen het vrije woord. Kinderen hebben als geen ander het vermogen om heel veel te begrijpen, dus als je het niet meer aan hen kun uitleggen, dan bekruipt me een groot gevoel van onmacht,

Ook zij waren ooit kinderen…de daders. Wat maakt dat je op een dag een wapen pakt en mensen vermoord om een cartoon of omdat iemand gewoon zijn werk doet, om je vervolgens te verschuilen achter het woord van jouw overtuiging.

Het vrije woord…het recht om je uit te spreken, je te uitten, ook als de ander het niet wil horen of zien. Dat mag nooit verloren gaan, het is de basis van ons bestaan, mijn bestaan. De vrijheid dat ik hier kan schrijven, ook al rammelt het grammaticaal. Ook al wijk ik af van de regels van het groene boekje en spel ik er maar wat los. Dat ik mag vinden wat ik vind. Ieder debat, iedere discussie mag gevoerd worden, maar nooit mag het antwoord een wapen zijn, nooit…

Net als je nooit de daad van een individu mag toerekenen aan een groep. Het ene moment het vrije woord prediken maar vervolgens net zo hard groepen uitsluiten. Het zijn nooit De joden, De moslims, De Christenen, De Russen, De mannen, of De vrouwen. Het grote gevaar van extremisme en racisme, in welke vorm dan ook.

Ik hoorde een luisteraar zeggen op Radio Noord dat “goddelozen” zich niet mochten uitlaten over religie van anderen. Omdat “zij’ zich niet konden invoelen hoe krenkend cartoons kunnen zijn. En nee geen moslim, maar iemand met een christelijke overtuiging en gewoon geboren op de lokale kleigrond. Het enige wat ik dacht was, “tel tot tien Bianca, tel tot tien…. “. Groot respect voor de presentator die zo kalm kon blijven. Maar aan de andere kant ook goed dat het kan, dat we die totaal uiteenlopende meningen mogen hebben en kunnen delen. Maar dat maakt niet dat je je kunt verschuilen achter welk geschreven woord dan ook is mijn mening.

Vrijheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal en staat los van ieder geloof. Maar vrijheid geeft ook plichten. Solidariteit en verdraagzaamheid. Laten zien dat we voor onze vrijheid staan, ik ben ook ’n Charlie. Levend naar menselijke waarden en normen, die universeel zijn en los staan van ieder geloof of overtuiging.

Het vrije woord…het recht om je uit te spreken, je te uitten, ook als de ander het niet wil horen of zien…

2015/01/img_3217.jpg

One thought on “Je suis ….

  1. Schrijf of teken wat je wil, maar houd rekening met dat wat de wet toelaat. Is er twijfel? Laat het toetsen door een rechter. Grijp nimmer een kalasjnikov.

Reacties zijn gesloten.